• projekt rysunku (mandali) / project of drawing (mandala)

  • rysunek z piasku / sand drawing

  • animacja liternicza / letter's animation

  • Hanna Łuczak, Maria Taszycka, Paweł Polus, Małgorzata Maciaszek, Janusz Bałdyga