FLUXUS IMPORT/EXPORT.
Emmett Williams i jego przygody w Polsce

 

Williams spotkał Jarosława Kozłowskiego w Hochschule der Künste w Hamburgu, gdzie obaj wówczas uczyli. Kozłowski jest profesorem na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie w 1972 r. założył alternatywną Galerię Akumulatory 2, do której w latach 70. i 80. zapraszał wielu międzynarodowych artystów, także z grupy FLUKUS. W1981 r. Williams i jego żona, artystka Ann Noël pojechali do Poznania, by zaprezentować swoje prace w Akumulatorach 2. Galeria była miejscem spotkań studentów, artystów, intelektualistów. Poznali tam Andrzeja Dłużniewskiego i Cezarego Staniszewskiego, artystów, którzy prowadzili niezależne galerie w Warszawie, Tomasza Wilmańskiego (artystę, który kieruje Galerią AT w Poznaniu), a także innych polskich twórców: Joannę Adamczewską, Włodzimierza Borowskiego i Hannę Łuczak. Kontakt Emmetta i Ann z Galerią Piwna Dłużniewskiego doprowadził w 1987 r. do wystawy ON/OVER w Muzeum Narodowym w Warszawie, a kontakt z Galerią RR Staniszewskiego do Międzynarodowych Seminariów Sztuki ETC I i ETC II w latach 1987 i 1988, w których – na zaproszenie Emmetta Williamsa – wzięło udział około pięćdziesięciu jego artystycznych przyjaciół ze świata i podobna ilość artystów polskich. W 1985 r. Jarosław Kozłowski otrzymał stypendium DAAD Berliner Kunstlerprogramm. Innym gościem DAAD był Ryszard Waśko, inicjator pierwszej, historycznej „Konstrukcji w procesie” w Łodzi (1981), później w Monachium (1985). W roku 1990 Waśko utworzył Międzynarodowe Muzeum Artystów w Łodzi, którego honorowym prezydentem mianował Emmetta Williamsa. Przez następną dekadę odbyło się kilka kolejnych edycji „Konstrukcji w procesie”, w Polsce oraz w Izraelu i Australii. Innym artystą z Łodzi zaangażowanym w organizację Muzeum Artystów był Wojciech Bruszewski, także stypendysta DAAD w Berlinie na początku lat 80. Na wystawę w Muzeum FLUXUS+ składają się prace i foto/wideo dokumentacje wszystkich tych artystów/przyjaciół, jak również film Marii Waśko z Fluxus Banquet z 1995 r.

back

 

FLUXUS IMPORT/EXPORT
Emmett Williams and his Adventures in Poland

 

Williams met Jaroslaw Kozlowski in 1981 when they were teaching at the Hochschule der Künste in Hamburg. Kozlowski is Professor at the University of Fine Arts in Pozan. He founded the alternatve Galeria Akumulatory 2 there, to which he invited a great many international artists during the 1970’s and 1980’s, including those from the FLUXUS group. Williams and his wife, the artist Ann Noël, went for the first time to Poznan to exhibit at the Akumulatory 2 in 1981. The gallery was a meeting place for students, artists and intellectuals. It was there that they met Andrzej Dluzniewski and Cezary Staniszewski (who ran galleries in Warsaw), Tomasz Wilmanski (the artist who runs the Galeria AT in Poznan) and other Polish artists: Joanna Adamczewska, Wlodzimierz Borowski and Hanna Luczak. Emmett’s and Ann’s association with Dluzniewski’s Galeria Piwna led to the exhibition ON/OVER at the National Gallery of Warsaw in 1987, and that with Staniszewski’s Galeria RR, to the International Seminars on the Arts, ETCETERA I &  ETCETERA II, in 1987 and 1988, to which Emmett Williams invited about fifty of his international artist-friends together with a similar number of Polish artists. Jaroslaw Kozlowski received a stipendium from the DAAD Berliner Künstlerprogramm in 1985. Another DAAD guest was Ryszard Wasko. He had made history with the first “Construction in Process” event in Lodz (1981) and later one in Munich (1985). In 1990 Ryszard Wasko opened the International Artists’ Museum in Lodz and declared Emmett Williams to be its Honorary Director/President. There were “CinP” events all through the next decade, there as well as in Israel, Australia and Poland. Another artist from Lodz, Wojciech Bruszewski, also resident in Berlin during the early 1980s, was involved with the organization of the Artists Museum. The exhibition at the Museum FLUXUS+ will present works and photo/video documentation of all these artists/friends, including a film by Maria Wasko of a Fluxus Banquet made in 1995.

back